nemovitostiNemovitosti

Poskytuji komplexní právní poradenství při koupi nebo prodeji nemovitostí a komerčních nájmů nemovitostí.
Provádím advokátní úschovu kupní ceny a listin.
Nejčastěji v této oblasti nabízím tyto služby:

  • Zastupování při jednání o obchodních podmínkách transakce.
  • Kontrola smluvní dokumentace na převod nemovitosti.
  • Příprava smluvní dokumentace na převod nemovitosti.
  • Provádění advokátní úschovy kupní ceny.
  • Příprava darovacích smluv a smluv o zřízení věcných břemen.
  • Příprava smluv o výstavbě.
  • Příprava nájemních a podnájemních smluv pro bytové domy a komerční prostory.
  • Poradenství ve věci ukončení nájemní smlouvy.
  • Zastupování před katastrálním úřadem.
Trestní řízení Obchodní smlouvy Obchodní korporace Pracovní právo Správní řízení