AK FILIP VANĚK – Nejjednodušší cesta k právu

Mgr. Filip Vaněk, advokát ev.č. ČAK 16994
Specializace: trestní právo, obchodní právo, občanské právo a právo pracovní.

Vzdělání: Západočeská universita v Plzni, Fakulta právnická.
Jazyky: anglický, český, ruský.

 

 

Moje zkušenosti:

Trestní právo: Zejména Hospodářská a ekonomická kriminalita; z titulu delšího působení na pozici krajského vyšetřovatele Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Občanské a obchodní právo: Agenda obchodního a pracovního práva ve středním podniku, zastupování klientů v občansko-právních sporech, insolvenční agenda.

Zaměření: Zaměřuji se především na obhajobu klientů v trestním řízení, a to jak v pozici obviněného, oběti trestného činu, tak i uplatňování nároku poškozených v trestním řízení. Mezi mé spokojené klienty patří nespravedlivě obvinění stejně tak i osoby poškozené trestným činem. Dále se zaměřuji na zastupování klientů v soudním a insolvenčním řízení, jakož i ve správním řízení (zejména přestupková agenda). Vycházím ze zásady, že právo klienta je třeba prosadit a obhájit, nikoli pouze konstatovat. Jsem důsledný a pracovitý, a proto je mojí silnou stránkou příprava “neprůstřelných” smluv, pracovněprávní agenda a další činnosti, které souvisí s každodenní činností středních a menších společností. V rámci obchodní činnosti našich zákazníků připravuji smlouvy a obchodní podmínky všeho druhu. Mezi mé nejoblíbenější pracovní projekty pak patří právní poradenství týkající se nemovitostí.

pravoTrestní řízení

V rámci trestního práva našich zákazníků připravuji obhajoby nebo zastupování všeho druhu. Nejčastější v této oblasti nabízím tyto služby: 

 • Obhajoba fyzických osob ve věcech trestních.
 • Obhajoba právnických osob ve věcech trestních.
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení.
 • Zastupování ve vykonávacím řízení trestním.
 • Tvorba Compliance programů jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob.
 • Školení (oblast trestního řízení, trestní odpovědnosti právnických osob, protikorupčního školení apod.).
Obchodní smlouvy Nemovitosti Obchodní korporace Pracovní právo Správní řízení

nemovitostiNemovitosti

Poskytuji komplexní právní poradenství při koupi nebo prodeji nemovitostí a komerčních nájmů nemovitostí.
Provádím advokátní úschovu kupní ceny a listin.
Nejčastěji v této oblasti nabízím tyto služby:

 • Zastupování při jednání o obchodních podmínkách transakce.
 • Kontrola smluvní dokumentace na převod nemovitosti.
 • Příprava smluvní dokumentace na převod nemovitosti.
 • Provádění advokátní úschovy kupní ceny.
 • Příprava darovacích smluv a smluv o zřízení věcných břemen.
 • Příprava smluv o výstavbě.
 • Příprava nájemních a podnájemních smluv pro bytové domy a komerční prostory.
 • Poradenství ve věci ukončení nájemní smlouvy.
 • Zastupování před katastrálním úřadem.
Trestní řízení Obchodní smlouvy Obchodní korporace Pracovní právo Správní řízení

smlouvyObchodní smlouvy

V rámci obchodní činnosti našich zákazníků připravujeme smlouvy a obchodní podmínky všeho druhu.
Nejčastější v této oblasti nabízim tyto služby:

 • Účast při vyjednávání o obchodních podmínkách.
 • Příprava smluv a obchodních podmínek.
 • Posuzování a hodnocení rizik smluvní dokumentace.
 • Poradenství ve věci ukončení smlouvy.
 • Uplatňování práv z porušení smlouvy.
Trestní řízení Nemovitosti Obchodní korporace Pracovní právo Správní řízení

korporaceObchodní korporace

Poskytuji komplexní právní poradenství ve věci vzniku a fungování společností a družstev a vztahů mezi společníky. Nejčastěji v této oblasti nabízím tyto služby:

 • Založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva.
 • Úprava vztahů mezi společníky ve společenské smlouvě a vedlejších dohodách.
 • Příprava smlouvy o výkonu funkce jednatele.
 • Podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích.
 • Konání valné hromady nebo schůze dalších orgánů obchodních společností.
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti.
 • Převody podílů a cenných papírů.
 • Úprava vztahů mezi ovládanými a ovládajícími osobami.
 • Likvidace společností.
 • Zápisy změn v obchodní rejstříku.
Trestní řízení Obchodní smlouvy Nemovitosti Pracovní právo Správní řízení

Pracovní právo

Poskytuji komplexní právní poradenství v rámci pracovního práva. Nejčastěji v této oblasti nabízím tyto služby:

 • Sepisování pracovních smluv a jiných dohod podle zákoníku práce.
 • Soudní vymáhání nároků zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Právní poradenství v otázkách pracovněprávních.

 

Trestní řízení Obchodní smlouvy Nemovitosti Obchodní korporace Správní řízení

rizeniSprávní řízení

Poskytuji komplexní právní poradenství ve věci zastupování veškerých správních řízení. Nejčastěji v této oblasti nabízím tyto služby: 

 • Zastupování v přestupkovém řízení (zejména přestupky na úseku silniční dopravy).
 • Zastupování před katastrálním úřadem.
 • Zastupování ve správním soudnictví (žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, kasační stížnosti).
Trestní řízení Obchodní smlouvy Nemovitosti Obchodní korporace Pracovní právo

cenikCeník poskytovaných právních služeb

Za poskytované právní služby většina advokátních kanceláří účtuje smluvní časovou odměnu ve výši 1.500 – 2.000,- Kč/hodinu. Hodinové sazby vždy řeším individuálně dle náročnosti poskytovaných právních služeb.

 • V případě jednorázových právních služeb je možno sjednat i pevnou odměnu za poskytnuté právní služby.
 • V případě, že není uzavřena dohoda o smluvní odměně, účtuji odměnu dle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.).
 • Dále účtuji hotové výdaje ve skutečně vynaložené výši a prohlášení o pravosti podpisu ve výši 30,- Kč za 1 podpis.
 • Nejsem plátce DPH.

informaceInformace pro klienty 

Česká advokátní komora byla (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli vzniklými v souvislosti s poskytováním právních služeb. Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce České advokátní komory www.cak.cz.

Kontaktujte mě skrze formulář nebo níže uvedené kontakty.

Mgr. Filip Vaněk, advokát

Kancelář:rezidence
Jezuitská rezidence
Boleslavská 31
250 01 Stará Boleslav

Sídlo:
Hlavenec 82
294 74 Předměřice nad Jizerou

mob.: +420 605 245 180
e-mail: vanek.filip@centrum.cz
e-mail2: filip.vanek@akfv.cz
www: akfv.cz

Vaše jméno (požadované)

Váš e-mail (požadované)

Nadpis

Vaše zpráva