korporaceObchodní korporace

Poskytuji komplexní právní poradenství ve věci vzniku a fungování společností a družstev a vztahů mezi společníky. Nejčastěji v této oblasti nabízím tyto služby:

  • Založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva.
  • Úprava vztahů mezi společníky ve společenské smlouvě a vedlejších dohodách.
  • Příprava smlouvy o výkonu funkce jednatele.
  • Podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích.
  • Konání valné hromady nebo schůze dalších orgánů obchodních společností.
  • Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti.
  • Převody podílů a cenných papírů.
  • Úprava vztahů mezi ovládanými a ovládajícími osobami.
  • Likvidace společností.
  • Zápisy změn v obchodní rejstříku.
Trestní řízení Obchodní smlouvy Nemovitosti Pracovní právo Správní řízení