informaceInformace pro klienty 

Česká advokátní komora byla (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli vzniklými v souvislosti s poskytováním právních služeb. Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce České advokátní komory www.cak.cz.