rizeniSprávní řízení

Poskytuji komplexní právní poradenství ve věci zastupování veškerých správních řízení. Nejčastěji v této oblasti nabízím tyto služby: 

  • Zastupování v přestupkovém řízení (zejména přestupky na úseku silniční dopravy).
  • Zastupování před katastrálním úřadem.
  • Zastupování ve správním soudnictví (žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, kasační stížnosti).
Trestní řízení Obchodní smlouvy Nemovitosti Obchodní korporace Pracovní právo